Portfolio

BIRRA MORETTI
LEMON TASTE
Final outcome

CREDIT 
Photography : Giacomo Biagi
Postproduction : Giacomo Biagi
Art Direction : Giacomo Biagi
Starting pictures